Teknik Bakım Onarım Hizmetleri

Teknik İşletim Hizmetleri;

  • Tesislerde kullanılan cihaz, makine, ekipman ve ortak alan ekipmanlarının işletilmesi ve  fonksiyonlarının eksiksiz çalışmasını sağlamak üzere periyodik bakımlarının yapılması
  • Mevzuata göre gerekli test ve bakımların takibi, gerekli sorumluluklarının alınması, koordine edilmesi ve denetlenmesi
  • Kullanıcılar tarafından oluşturulan arıza kayıtlarını, oluşturulan verilen doğrultusunda belirli süreler içerisinde, gerekli bakım onarım hizmetinin sağlanmış olması
  • Tesis, cihaz, makine, ekipman ve ortak alanlarının devir teslim alınması sürecinin yönetilmesi, eksiklerinin tespit edilerek giderilmesini sağlamak
  • Teknik hizmetler için personele mümkün olan mesleki eğitimin sağlanması

Bakım Onarım Hizmetleri;

  • Özel uzmanlık ve yetki belgesi gerektiren hizmetlerin, bakımlarının ve arıza onarımlarının koordinasyonu ve takibi, arıza onarımı süreçlerinin sağlanması
  • Tesis, cihaz, makine ve ekipman, sistem ve teknik bakımların amortisman sürelerine göre en verimli şekilde işletilmesine yönelik günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyotlarda koruyucu ve önleyici bakım hizmetlerin sağlanması, yetkili servisler ile maliyet analizleri yapılması sözleşme imzalanması ve süreç organizasyonu
  • Planlı bakım onarım programlarının hazırlanması